Nhà Đất có giấy tờ sau đây thì được xem xét cấp Sổ Đỏ - Thanh Phong Nhà Đất

Thanh Phong Nhà Đất

Thanh Phong Nhà Đất

Hotline: 0931 791 246 dophong3979@gmail.com
Nhà Đất có giấy tờ sau đây thì được xem xét cấp Sổ Đỏ

Nhà Đất có giấy tờ sau đây thì được xem xét cấp Sổ Đỏ

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có các loại giấy tờ thuộc các trường hợp sau đây thì làm thủ tục nộp cơ quan chức năng sẽ được xem xét có cơ hội được cấp sổ đỏ. Chia thành các trường hợp sau:

Giấy tờ không mang tên người khác

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định sẽ được cấp Sổ Đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu sở hữu 
(căn cứ khoản 1 điều 100 Luật Đất Đai năm 2013)

► Các loại giấy tờ xác lập trước ngày 15/10/1993:
(Là ngày luật đất đai 1993 có hiệu lực)
+ Giấy tờ về QSDĐ trước ngày 15/10/1993
+ Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993
+ Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15/10/1993
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp, trước ngày 15/10/1993
+ Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980

► Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất

► Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật

► Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ, Văn tự mua bán nhà ở ....

Giấy tờ ghi tên người khác

Hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ hồng và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu
(Căn cứ khoản 2 điều 100 luật đất đai 2013)

+ Có một trong các loại giấy tờ nêu tại TH1 phía trên mà giấy tờ đó ghi tên người khác
+ Có giấy tờ về việc chuyển nhượng QSDĐ có chữ ký của các bên (do mua bán, tặng cho mà chưa sang tên, .... )
+ Chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ trước ngày 1/7/2014
+ Không có tranh chấp thì được cấp sổ

Đất được nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 1/7/2014

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
+ Nếu chưa được cấp sổ thì được cấp sổ
+ Trường Hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện

Theo bản án, quyết định của tòa án, kết quả hòa giải

Lưu ý: khi xin cấp Sổ đỏ nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải nộp tiền

+ Có bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân
+ Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án
+ Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành
+ Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành

Nguồn LuatVietNam.vn

Tham khảo thêm:
Nhà Đất không có giấy tờ vẫn được cấp Sổ Đỏ khi !

 

Hãy bình luận và đặt câu hỏi cho chúng tôi phía dưới ►

FACEBOOK COMMENTS

Thanh Phong Nhà Đất

Thanh Phong Nhà Đất

Thanh Phong Nhà Đất
Thanh Phong Nhà Đất